Foto

Mäster Mikaels Gata 8-10. Borgarrådet Harry Sandberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Harry Sandberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1910-1950. Borgarråd 1920-1946.

Harry Sandberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1910-1950. Borgarråd 1920-1946.