Foto

Stadion. Gunder Hägg (t.h.) delar ut pris till segrarna vid Svenska Dagbladets stafettlöpning