Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Adolfs Torg 2, Operan. Flickor gör inträdesprov till Operabaletten. Nina Kozlovski prövar aspiranterna

Uppdaterad