Foto

Plantering vid andra Hötorgshuset. Vy över byggarbeten vid Sveavägen mot kv. Grävlingen och Hästskon