Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Centralbron sedd norrut.T.v. Riddarholmen. Kvällstid

Uppdaterad