Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Gul svärdslilja vid Norr Mälarstrands strandlinje. I fonden Marieberg

Uppdaterad