Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brandbefälsmöte!

Brandkåren var indelad i olika grupper, officerare och underofficerare och manskap. Det var endast officerare och underofficerare som bjöds in. Till nutidens möte inbjuds alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige.

Uppdaterad