Fyra personer sitter och spelar kort i gräset
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Kortspel i gröngräset

Fritidsklädda brandmän i gröngräset på Djurgården. Klädseln var regementsenlig, mellan utryckningarna bestod den av av en blus med tillhörande lång svart slips. Slipsen knöts om halsen, veks dubbel och kunde sedan stoppas innanför västen även om många föredrog att låta den hänga utanför, kanske matcha de på ryggen hängande mössbanden. På stationerna, men även under utryckning användes grå mollskinnsbyxor. Det kan påpekas att brandkarlarna under den här tiden inte fick gå civilklädda i tid och otid. Ur en gammal instruktion: "De civila persedlar som brandkarl vid sitt antagande innehar, skola avlämnas till kårens fanjunkare för att under tjänstetiden, eller intill dess avsked erhålles, förvaras å särskilt förrådsrum och få desamma icke utan givet tillstånd uttagas".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad