Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Första hästambulansen 1903

Ur instruktion för Sjuktransporttjänsten: Sjuktransporttjänst fullgöres av brandförman och brandmän. Å vaktstation skall till sjuktransporttjänst rekommenderad personal medfölja vid utryckning till eldsvåda. Transport med sjukvagn är avgiftsfri i följande fall: vid transport av medellös person och vid transport av person utsatt för olycksfall å allmän plats eller allmänt ställe oavsett transporten sker till sjukhus, hem eller annan plats inom staden. Med allmän plats förstås endast gata, torg, broar och allmän plantering. Övriga transporter kostade 5 eller 10 kronor. Sjukvagns inre belysning får vara tänd endast under transport av sjuk eller skadad person.

Uppdaterad