Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Utsikt från Stadshustornet mot Klara Sjö och vidare norrut. Serafimerlasarettet närmast till vänster och Bangårdspostkontoret till höger

Uppdaterad