Utanför ett mindre flygplan står tre personer. En man vars lugg blåser i pannan på honom. En kvinna, skådespelerska, med en blombukett i famnen som håller hårt i hatten så att den inte ska blåsa av. Längst till höger står regissören Ingemar Bergman.
Foto

Bromma flygplats. Skådespelerskan Signe Hassos ankomst. Hon hälsas välkommen av Ingmar Bergman och Alf Kjellin

I början av 1950-talet log solen mest hela tiden över Bromma flygplats. Sveriges första egentliga flygplats till lands invigdes år 1936 och var den självklara knutpunkten för svenskt in- och utrikesflyg fram till år 1960 när Arlanda invigdes. Livligt trafikerad av flygplan från SAS.