Foto

Sveavägen norrut vid korsningen med Kungsgatan. Byggnadsarbete för tunnelbanan