Svartvit foto på gipsdekoration i innertak
Foto

Klara Södra Kyrkogata 12. Takrosett, gips, troligen från 1893 års ombyggnad

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Klara Södra Kyrkogata 12, fasad mot väster. T.h. Herkulesgatan österut. I förgrunden rivna kv. Fyrfotan Större

Klara Södra Kyrkogata 12, fasad mot väster. T.h. Herkulesgatan österut. I förgrunden rivna kv. Fyrfotan Större

Klara Södra Kyrkogata 12. Gipstaklist, troligen från 1893 års ombyggnad

Klara Södra Kyrkogata 12. Gipstaklist, troligen från 1893 års ombyggnad