Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Vasagatan. Vy mot Tegelbacken och Riddarholmen. T.v. pågår arbete med att däcka över tunnelschaktet för tunnelbanan. T.h. Centralstationen

Uppdaterad