Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Statistiska kontoret brinner!

Den 6 augusti 1917 brann det i vindsvåningen på Statistiska kontoret, Hantverkargatan 1. Mellan tak och innerpanel var fyllt med torvströ där elden fick god näring. Taket måste huggas upp av brandmännen för att de skulle kunna komma åt att släcka. Underliggande våningar fick vattenskador.

Uppdaterad