Foto

Lantmäterikontoret

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Drottning Kristinas lusthus / Katarina Juvander

Drottning Kristinas lusthus / Katarina Juvander

Stockholms officiella kälkåkningsbackar enligt Överståthållareämbetet år 1869

Stockholms officiella kälkåkningsbackar enligt Överståthållareämbetet år 1869