Foto

Åkeshovs Slott. Slottet användes efter krigsåren som skollokal. Skolbarn har rast och leker på gården