Bildkonst
Konstnär: Stoopendaal, George (1866-1953). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Brandkåren kommer!

Den 10 maj 1661 är den första egentliga brandordningen för Stockholm stad utfärdad. Då utgjordes brandredskapen av två läderämbar, en spruta, en 20 alnar lång stege, en båtshake och en yxa. "De som Gud med större förmögenheter försett och välsignat haver" ålades hålla en dubbel uppsättning brandredskap. Bilden visar en utryckning i full fart på Stora Nygatan i Gamla Stan.

Uppdaterad