Foto

Pyramidformad ställning med brittiska flaggor och ""The city of London pavilion"" i Kungsträdgården under Brittiska veckan 1968