Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, Stockholmsutställningen 1930

Brandstationen å "Stockholmsutställningen 1930" togs i bruk 1 februari 1930. Styrkan utgjordes av en brandförman och fem man, därav en automobilförare. Varje dag skulle bilföraren se till att bilen hölls i trim och köra densamme 200 meter. Stationen, belägen invid Kavallerivägen, utgjordes av ett sovrum, ett dagrum, tillika telegrafrum samt en redskapshall och 4 toaletter. From den 14/2 var en brandautomobil uppställd på stationen, en redskapskärra fanns såsom reserv. Bilden är tagen dagen efter utställningen har stängt, 1 oktober, vid schackspelet brandförman 7 Persson, brandmännen 147 C H Fondelius och 248 G A Björnekull. Den 1 november stängdes även brandstationen på utställningsområdet.

Uppdaterad