Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Drottninggatan vid kv. Kungsstenen. I hörnet av Drottninggatan och Kungstensgatan ligger Petit Café, kallat ""Petissan"", som flyttades till Skansen 1907. I fonden skymtar Observatoriet

Uppdaterad