Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Hörnet Södermannagatan 20 och Bondegatan 16-12 västerut.

År 1915 ändrades gatunumreringen längs Bondegatan och fastigheterna fick sina nuvarande adresser:
Södermannagatan 26 och Bondegatan 32-24.

Uppdaterad