Foto

Klensmedsvägen 2, Västberga folkskola. En flickorkester