Foto

Svea Artilleriregemente. Pistolskytte

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Revolver funnen vid schaktning

Revolver funnen vid schaktning