Foto

Grupporträtt av sex arbetare med släggor, hammare och spett