Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Drottninggatan 23. Bottenvåningens förstuga och trapphus

Uppdaterad