Foto

En buss med kasperteater- ""Den rullande trafikpolisen"" lär barn om trafiken i park

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.