Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Strömbron under byggnad. Vy mot Nationalmuseum

"När pappa och jag gjorde våra kajvandringar tillsammans fanns ännu inte den fula Strömbron mellan Karl XII:s torg och Skeppsbron och skärgårdsbåtarna hade således mera kajutrymme. Idag har nog de flesta stockholmarna glömt bort myndigheternas löfte att bron endast skulle vara ett provisorium. Detta till synes eviga provisorium ligger där ända sedan 1947 och tillåts skära av den inre delen av Stockholms Ström. Men man lär ju kunna vänja sig vid allt, till och med en så fruktansvärt ful bro i denna oerhört känsliga miljö."

Berndt Friberg berättar minnen av och åsikter om Stockholms kajer i boken Stockholm i minnet och nuet (s. 83-84).

Uppdaterad