Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stadsmuseet i Stockholm

Pärlstickaregränd 10. Huset låg mitt i det som i dag är korsningen mellan Rådmansgatan och Tulegatan. Huset revs och gatan försvann 1904. Vagnen är troligen lastad med mineralvatten.

Uppdaterad