Litteraturtips
Författare: Söderqvist, Lisbeth. Stockholms stadsbibliotek

Slussen då och nu / Lisbeth Söderqvist

Denna artikel ur tidskriften Kulturmiljövård från 1993 handlar i huvudsak om Tage William-Olssons förslag till ombyggnad av Slussen från slutet av 1920-talet/början av 1930-talet och hur det kom att omarbetas till dagens lösning. Enligt artikelförfattaren och många andra blev Slussen ett provisorium eftersom områdets arkitektoniska gestaltning och slutgiltiga utformning aldrig blev av. Artikelns utgångspunkt är den idétävling om Slussens framtid som utlystes 1991, men som sedan sköts på framtiden. Illustrerad med fotografier och en teckning. 3 sidor.

Utdrag ur Kulturmiljövård. - 1993: nr 4. - S. 51-53

Uppdaterad