Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Drottninggatan 23. Morianen avbildad i fasadens fris anknyter till apoteket Morianen som låg i kvarteret vid Drottninggatan 19

Uppdaterad