Foto

Från Tulegatan 15 mot Pärlstickaregränden och kv. Provisorn, vid nuv. korsningen med Kungstensgatan.