Foto

Från strandlinjen vid Norr Mälarstrand över Riddarfjärden mot Marieberg