Foto

Plantering vid korsningen Karlavägen - Sibyllegatan