Foto

Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs Torg. I förgrunden Norrström