Foto
Fotograf: Nyblaeus, C. G.. Stockholms stadsmuseum

Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs Torg. I förgrunden Norrström

Uppdaterad