Foto
Fotograf: Nyblaeus, C. G.. Stadsmuseet i Stockholm

Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs Torg. I förgrunden Norrström

Uppdaterad