Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Spårvägsmuseet

Trakten av Eriksbergsplan ca år 1915

Till höger i bildern syns Norra Real. Huset vars gavel syns längs till höger i bilden ligger i korsningen Fryxellsgatan-Rådmansgatan i kvarteret Oxeln. Huset till vänster om Norra Real ligger i kvarteret Smeden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad