Foto
Upphov: Okänd. Spårvägsmuseet

Gustav Adolfs torg år 1905. Hotell Bellevue och Hotell Germania.

Flaggor och utsmyckning i samband med att Hertigparet av Skåne besökte Stockholm.

Uppdaterad