Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Rålambsvägen 8-10, Aktiv Hushållnings nya lokaler. Aktiv Hushållning startade 1940 för att underlätta hemmens anpassning till krishushållningen under andra världskriget

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad