Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Stora Badstugatan norrut vid korsningen med Rådmansgatan. T. v. kv. Stormkransen och Sjökalven, som revs för att ge plats åt Sveavägen. Hölasset är troligen på väg till gården på St. Badstugatan 31

Uppdaterad