Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Katarinavägen. Ett blivande bergskyddsrum, som i fredstid ska fungera som garage

Uppdaterad