Foto

Lidingövägen 1, Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Uppvisning i basket