Försättssida till Fruentimmers-Tidningar
Text

Fruentimmers-Tidningar

Fruentimmers-Tidningar utkom åren 1772-1773. Här kan du läsa den första årgången. Den inriktade sig på en kvinnlig läsekrets. Tidningsmaterialet består till stor del av dikter och följetonger, gärna översatta från engelska och franska. Inga politiska artiklar förekommer. Heller ingen satir, utan stilen är romantisk och poetisk. Jämför med Wälsignade Tryck-Friheten, en tidning som riktade sig till en manlig läsekrets. Se länken nedan. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dag-Bladet: Wälsignade Tryck-Friheten

Dag-Bladet: Wälsignade Tryck-Friheten

Jämställdhet
Tema

Jämställdhet

I den svenska historien har det funnits lika många kvinnor som män. Men varför finns det så få kvinnor i historieböckerna?