Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Källhagen mot Nordiska Museet

Uppdaterad