Foto
Fotograf: Forsén (SvD). Stockholms stadsmuseum

Reimersholme. Nya bron till Reimersholme, Reimersholmsbron, är nu klar till hälften. En pontonkran lägger den sista delen av brons bärande järnkonstruktion på plats

Uppdaterad