Foto

Hantverkargatan 5, Mynt- o. justeringsverket. Förste justerare Gustav Höckert kontrollerar vikter