Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Hantverkargatan 5, Mynt- o. justeringsverket. Förste justerare Gustav Höckert kontrollerar vikter

Uppdaterad