Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Södra delen av Centralplan. Folksamling köar till taxibilar. Provisorisk brädklädd körbana och trottoar täcker centralplan, pga. att arbete för t-banan pågick därunder

Uppdaterad