Ritning
Arkitekt: Franck, Gottfriedt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Cybele

Bygglovsritning från kvarteret Cybele i Nikolai församling. Huset på äldre tomten 80 och 69. Nu fastigheten Cybele 12. Huset ligger vid Stora Nygatan och Tyska Kirkia Brinken

Beställare är sadelmakaren Tobias Seidel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad