Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Bygglovsritning för okänd fastighet i Kungsholmens församling. Beställd av herr Claes Brandell, föreställande plan av en flygell. Undertecknad av byggmästare J. C. Körner.