Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar, Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Järvafältet. Olympisk ryttartävling. Fälttävlingen uthållighetsprov hade en hög svårighetsgrad, ett skyfall gjorde banan svårbemästrad. August Lütke-Westhues hoppar över hinder 22 på Trux von Kamax

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad