Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Stenhuset vid Långholmsvarvet på Långholmen

Vid 1800-talets mitt arrenderades varvet av grosshandlare S L Lamm. Det var han som lät uppföra byggnaden åren 1856 - 57

Uppdaterad